0

Persondatapolitik af 01.05.2018

                                            

 

Fjordblink A/S behandler personoplysninger for at kunne varetage vore kunder.

 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger.

 

Fjordblink A/S er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

 

Fjordblink A/S

Gl. Grenåvej 219, Drastrup

DK-8960 Randers

CVR-nr.: 20 13 89 47

Tlf.: +45 86 49 46 22

E-mail: Info@Fjordblink.dk

Website: www.fjordblink.dk

 

 

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne levere services til Fjordblink A/S kunder, herunder eksempelvis for at kunne etablere kundeforhold, opretholde kontakt, yde services og support, fakturere mv.

 

Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde vores kunders behov og forventninger.

 

Fjordblink A/S gemmer kun personoplysninger som f. eks.:

 

- navn,

- adresse,

- telefonnummer,

- e-mail,

- CPR-nummer,

- CVR-nummer,

- fakturanumre

- kreditnotanumre

 

 

Fjordblink A/S kan desuden på egen hånd indsamle og behandle opdaterede

personoplysninger i forbindelse med kontrol af kontaktoplysninger.

 

Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger, vi behandler

om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine

personoplysninger.

 

Informationssikkerhed

I Fjordblink A/S har sikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter vores data,

systemer og services.

Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl,

går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret samt at uvedkommende ikke får adgang eller

kendskab til dem.

 

Databehandleraftale

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på

vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for

informationssikkerhed.

 

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som

var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Du skal dog være opmærksom på, at vi fortsat opbevarer en række oplysninger. Det er oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af kundeforholdet.

Det kan fx være oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af et aftaleforhold mellem en kunde og Fjordblink A/S.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

 

Udlevering af oplysninger

Markedsføring eller kommerciel brug

 

Fjordblink A/S udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring

eller anden kommerciel brug.

 

Fjordblink A/S er berettiget til at udlevere navne- og adresseoplysninger om alle kunder til Fjordblink A/S revisor i forbindelse med revisionen af Fjordblink A/S årsregnskaber.

 

Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved

henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet

for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen

kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmelighedereller immaterielle rettigheder.

 

Skriv til Info@Fjordblink.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis

du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

 

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få

dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og

hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine

oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan

du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine

personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så

hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din

indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger er en forudsætning

for, at du kan have en aftale med Fjordblink A/S da oplysningerne er nødvendige for at kunne administrere kundeforholdet.

 

Cookies

Besøg på Fjordblink A/S hjemmeside

 

På Fjordblink A/S bruger vi cookies til statistik og brugerundersøgelser. Det giver os blandt

andet overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, ligesom

vi kan spørge vores brugere om deres oplevelse af Fjordblink A/S. På den måde kan vi gøre

hjemmesiden så brugervenlig som muligt.

 

Når du besøger www.Fjordblink.dk, ser du et bundbanner med information om cookies til statistik.

Hvis du klikker på ”OK”, sættes der sessions-cookies og cookies til at samle statistik, og

banneret forsvinder. Oplysningerne i cookies er anonyme for os og bliver ikke koblet til den

enkelte bruger.

 

Klager

Klager over Fjordblink A/S behandling af personoplysninger skal rettes til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf.: 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Kontakt

Fjordblink A/S

Gl. Grenåvej 219

DK- 8960  Randers SØ

Tlf. +45 86 49 46 22

info@fjordblink.dk

CVR 20138947

 

 

Åbningstider

Mandag - Fredag kl. 09:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

Kundeservice

Levering

Returnering

Reklamation

Handelsbetingelser, webshop

Salgs- og leveringsbetingelser, projekt

Kundeservice

Afhentning af varer

Om Fjordblink

Persondatapolitik